Jak my tworzyliśmy film.
Как мы создавали фильм.

PL
W dzisiejszych czasach młode społeczeństwo podświadomie szuka mistrzów i wzorów do naśladowania, lecz bez pomocy trudno im odróżniać mistrza ot idola.

Ideą filmu jest odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie roli autorytetu. Film jest metafizyczną opowieścią o autorytecie, w którym ciało, ruch, akrobatyka i pantomima są głównymi środkami wyrazu.

RUS
В настоящее время, молодое поколение подсознательно ищет авторитетов и образов для подражания, но без посторонней помощи им трудно отличить мастера от кумира.

Идея фильма состоит в том, чтобы восстановить и усилить роль авторитета в нашем обществе. Фильм представляет собой метафизическую историю, в котором тело, движение, акробатика и пантомима, являются основными средствами выражения.

TRAILER

MAKING OF

FOTO

WYWIAD Z AKTORAMI \ ИНТЕРВЬЮ С АКТЕРАМИ

Dziękuję wszystkim za wspaniałą robotę i świetnie spędzony czas!
Всем большое спасибо за хорошую работу и отлично проведенное вместе время!

Director — Nikolai Veprev

Camera & Editor — Yaroslav Veprev

Cast:
Nikolai Veprev
Dominika Juha
Piotr Napierala
Christopher Zuk
Hanna Wojtosciszyn
Karina Rusnak
Nela Ryniewicz
Anna Kulik
Veronika Wilk
Alexandra Stojak
Julia Bednarz

Music
«Chosen» — Atlas
«Into the Unknown» — Atlas
«Eighty Six» — Stephen Keech
«Blue Nights» — Stephen Keech
«Out of the Grey» — Stephen Keech
«Mercy» — Stephen Keech
«Believe Me» — Evermore
«Parapluie» — Brique a Braq
«All Other Things Considered» — Dresden, The_Flamingo

Made by Theater Nikoli
OrganizerFoundation Archezja
Co-financed from Minister of Justice, Poland
Kraków — 2018